Korisnici usluga - ugovoreni

Ugovoreni korisnici imaju prioritet pri rješavanju tehničkih problema s uslugama koje koriste.

NAPOMENA:

Za svu podršku koja nije uključena u ugovor s davateljem usluge Algor informatika d.o.o. a nakon rješavanja servisnog zahtjeva, izdati će se račun prema stvarno utrošenom vremenu prema korisniku koji je naručioc usluge.

Cijene usluga se obračunavaju prema važećem cjeniku davatelja usluge Algor informatika d.o.o.

ICT - Support centar © Copyright 2022 by Algor informatika d.o.o. - All Rights Reserved